20 avg 2021

Frutek Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre Frutek


PRAVILA ČLAN 1 Ovim pravilima se utvrđuje način organizovanja nagradne igre „Frutek k Froc.“ Organizator nagradne igre je Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Takmičenje ni na koji način ne sponzoriše ili promoviše društvena mreža Instagram/Facebook, niti je povezano sa društvenom mrežom Instagram/Facebook.  

ČLAN 2 Nagradna igra se održava sa ciljem promocije organizatora, brendova Frutek i Froc. Nagradna igra se održava od 20.08.2021 do 30.08.2021 do ponoći i odnosi se na celu teritoriju Republike Slovenije. Nagradna igra se odvija na zvaničnom Instagram profilu Frutek Slovenija, kojem se može pristupiti na sledećem linku: vvv.instagram.com/frutek.si  

ČLAN 3 Nagradni fond sadrži: 1k Froc visoka stolica u vrednosti od 229,00 evra 5k mesečna nabavka Frutek proizvoda u vrednosti od 30,00 evra Ukupan broj nagrada: 6 Ukupan broj pobednika: 6 Nagrade se ne mogu zameniti za gotovinu, drugu robu ili usluge. 

 ČLAN 4 U nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Sloveniji koja su korisnici društvene mreže Instagram. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni organizatora, članovi žirija i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnici, deca, braća ili sestre) i zaposleni u preduzećima Formitas d.o.o., AM Komunikacije d.o.o. i Rimarket d.o.o. Da bi učestvovao, maloletni učesnik u nagradnoj igri mora da dobije saglasnost roditelja odn zakonski zastupnici ili staratelji. Organizator proverava takvu saglasnost najkasnije do dodele nagrade. 

ČLAN 5 Kupovina nije uslov za učešće u nagradnoj igri. Da biste učestvovali u nagradnoj igri, morate: · pratite Instagram profil @frutek.si: vvv.instagram.com/frutek.si · pratite Instagram profil @froc_kids: vvv.instagram.com/froc_kids/ · postavite komentar ispod najave nagradne igre na Instagram profilu @frutek.si Objavljivanjem svog komentara na javnu objavu na Frutek Instagram profilu, učesnik je svesno stavlja na raspolaganje javnosti, stoga svaki lični podatak koji je evidentan iz ovog komentara može izgubiti karakter ličnih podataka u smislu važećih propisa o zaštitu podataka o ličnosti, a time i zaštitu, predviđenu ovim propisima. 

 ČLAN 6 Pobednici se određuju slučajnim računarskim žrebom koji čine zaposleni pri organizatoru. Imena dobitnika biće objavljena na Frutek Instagram profilu najkasnije 7 dana po završetku nagradne igre.  

ČLAN 7 Dobitnici nagrada će biti zamoljeni da pošalju podatke za dostavu nagrade (ime, prezime, adresa i poreski broj u slučaju glavne nagrade) na Frutek Instagram profil u roku od 3 dana. Nagrada će potom biti poslata poštom. Rok za dostavu nagrade je 60 dana od dana kada je pobednik poslao adresu. Ukoliko pobednik ne dostavi adresu u roku od 3 dana, Organizator zadržava nagradu.  

ČLAN 8 Učesnici ne mogu tražiti nagrade u većim količinama ili druge nagrade od onih navedenih u pravilima nagradne igre. Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila nagradne igre i obavezuju se da ih poštuju. Učešćem u nagradnoj igri, dobitnik je saglasan da će, u slučaju objave, njegovo ime i prezime javno biti objavljeni na listi dobitnika na Frutek Instagram profilu. Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu, čak i ako: - pojavi se sumnja u identitet ličnih podataka dobitnika, - ako se utvrdi da je lice učestvovalo u nagradnoj igri kršeći Pravila i uslove nagradne igre, - nagrada se ne može dodeliti zbog netačno popunjenih podataka od strane dobitnika. Organizator ne snosi nikakve troškove koje nastanu učesnicima kao rezultat učešća u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima  

odgovornost u slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri. Bilo kakvi sporovi neće uticati na pravila po kojima organizator dodeljuje nagrade. 

ČLAN 9 Netačne ili nepotpune prijave su nevažeće i neće biti uzete u obzir pri izboru pobednika.  

ČLAN 10 Lični podaci dobitnika biće korišćeni isključivo za potrebe sprovođenja nagradne igre, dodele nagrada u nagradnoj igri i plaćanja poreza na dohodak unapred. Podaci koje daju nagrađeni neće biti predati trećoj strani ili korišćeni na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Slovenije i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), osim u meri u kojoj je to izričito propisano ova pravila. Nakon slanja nagrade, lični podaci dobitnika nagrade biće uništeni. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik dozvoljava organizatoru da čuva, obrađuje i koristi sve lične podatke koji se odnose na njega do kraja nagradne igre, i to u svrhu kontaktiranja učesnika u vezi sa napretkom, informacijama, dodelu ili izmene u vezi sa nagradnom igrom i izričito saglasan da se njegovo ime i prezime može objaviti na Frutek Instagram profilu. Ukoliko dobitnik nagrade ne želi da veruje ovim informacijama, može pokušati da se dogovori sa organizatorom o drugačijem načinu preuzimanja nagrade ili nagrada može biti otkazana. Tokom upravljanja ličnim podacima, učesnik u nagradnoj igri ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravljanja, blokiranja i brisanja podataka o ličnosti u bazi podataka, u skladu sa važećim propisima. Učesnik u nagradnoj igri može u svakom trenutku zatražiti od organizatora da trajno ili privremeno prestane sa korišćenjem njegovih ličnih podataka u roku od 15 dana, slanjem zahteva mejlom na info@fructal.si. Rukovodilac zbirke ličnih podataka je organizator – Fructal d.o.o.. Pojedinac ima pravo da dobije sledeće informacije u vezi sa svojim ličnim podacima: - svrha obrade, - vrste ličnih podataka, - korisnici ili kategorije korisnika, - predviđeni period zadržavanja ličnih podataka, - pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu; - kada se lični podaci ne prikupljaju od pojedinca na koga se odnose, sve dostupne informacije o njihovom izvoru. Lični podaci pobednika mogu se preneti trećim licima – službama za dostavu koji će uručiti nagrade dobitnicima nagradne igre. 

 ČLAN 11 Prema tački 3. trećeg stava 105. ZDoh-2, dobici u nagradnoj igri ili takmičenju oporezuju se kao ostali prihodi, ali samo ako njihova vrednost prelazi 42,00 evra. Vrednost glavne nagrade sa ove tombole/takmičenja prelazi 42,00 evra, pa će organizator naplatiti i uplatiti akontaciju tombole za pobednike.  

ČLAN 12 U slučaju spora između organizatora i učesnika, nadležan je sud u Ljubljani. 

ČLAN 13 Nagradna igra može biti obustavljena u slučaju nastupanja okolnosti za koje organizator nije odgovoran, a koje nije bilo moguće predvideti, izbeći ili sprečiti. O obustavi nagradne igre učesnici će biti obavešteni putem zvaničnog Frutek Instagram profila. 

 U Ajdovščini, 20.08.2021