Kvalitetna sirovina je osnova za kvalitetan proizvod

Pri isporuci sirovina biramo samo proverene i odabrane dobavljače. Za program Frutek pogodne su samo one sirovine za koje je odgovarajućom analizom u oblasti pesticida i zagađivača dokazana bezbednost i zdravstvena ispravnost. Koristimo sirovine iz kontrolisane ili BIO proizvodnje, za svaku sirovinu se interno sprovodi i dodatna kontrola svake pošiljke. Na taj način su sve sirovine 100% pregledane i odgovaraju visokim zahtevima u pogledu zdravstvene adekvatnosti propisane u zakonodavstvu i u internim kriterijumima za kvalitet. Smatra se da svaka sirovina koja se koristi u proizvodima Frutek nije proizvedena ili prerađena korišćenjem GMO (genetski modifikovanih organizama).

I ambalažni materijali, koji su direktno u kontaktu s dečjom hranom, moraju da odgovaraju zakonodavstvu u oblasti zdravstvene adekvatnosti i pre upotrebe predmet su stroge interne kontrole.

Skladištenje sirovina odvija se u kontrolisanim uslovima u hladnjačama i zamrzivačima da bi se održalo što više hranljivih materija. Tako se održavaju ukus, konzistencija i prirodna boja voćnih sirovina.

Na kraju, pre isporuke na tržište, sledi još etiketiranje, datiranje i pakovanje u transportnu ambalažu.

Proces proizvodnje dečje hrane Frutek je pažljivo kontrolisan u svakoj fazi proizvodnog procesa. Kontrola se zasniva na kontrolnim i kritičkim kontrolnim tačkama koje su rezultat procene analize rizika u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Godine 2021, u Sloveniji smo među prvima dobili sertifikat sistema HACCP za proizvodnju dečje hrane Frutek, a sistem stalno nadograđujemo i unapređujemo u skladu sa standardom za bezbednost prehrambenih namirnica (IFS Food).

Posebnu pažnju posvećujemo sastojcima i proizvodima koji sadrže alergene ili tragove alergena. Rizicima upravljamo i vodimo računa o tome da celokupan proces od isporuke, preuzimanja, čuvanja sastojaka i proizvodnje bude kontrolisan. Svaki proizvod Frutek ima alergene odgovarajuće navedene i obeležene na deklaraciji, u skladu sa propisanim zakonodavstvom.

Pažljivo kontrolisani proizvodni proces

U Fructalu se odvija proizvodnja dečjeg programa Frutek na tri proizvodne linije: na linijama za vruće punjenje sokova u bočicama i na linijama za proizvodnju dečje hrane u staklenim teglicama i kesicama.

Pre proizvodnje obavlja se ponovna kontrola sirovina. Tehnološki postupak na svim proizvodnim linijama odvija se u sledećim fazama: merenje i mešanje sastojaka po propisanim recepturama, kontrola i odobrenje sastojaka pre punjenja, punjenje i zatvaranje i termička obrada koja obezbeđuje adekvatnost i postojanost proizvoda tokom celokupnog trajanja upotrebe.

Obezbeđivanje sledljivosti i izlaznog kontrolnog kvaliteta

Svaki napunjen proizvod na ambalaži ima odštampan svoj broj koji obezbeđuje sledljivost u proizvodnom procesu. To znači da za svaki napunjeni proizvod tačno možemo odrediti od kojih sirovina i pod kojim uslovima je bio proizveden.

Svi proizvodi Frutek su strogo kontrolisani. Svaka teglica dečje hrane se automatski pregleda pre i nakon punjenja.  Kontrolišu se adekvatnost zatvaranja i odsustvo stranih tela.

Pre otpremanja na tržište, na svim proizvodima Frutek sprovode se fizičko-hemijske analize, organoleptičke ocene i mikrobiološke analize. Tek nakon dobijanja rezultata analize i nakon potvrde adekvatnosti kvaliteta, proizvode Frutek stavljamo u prodaju.

Pored stalne interne kontrole, kvalitet i bezbednost naše proizvodnje i proizvoda Frutek su neprestano pod zvaničnom kontrolom inspektora za zdravlje, a stalne kontrole sprovode i eksterni i interni obučeni procenitelji.

Uprkos strogim kontrolama, na tržištu u procesu distribucije, transporta ili skladištenja može da dođe do oštećenja ili udaraca na ambalaži, što posledično može da dovede do otvaranja proizvoda. Natpisom na proizvodu obaveštavamo potrošače da pre korišćenja provere da li je ambalaža neoštećena i originalno zapakovana. Ako se poklopac na bočici ili teglici savija na pritisak, to znači da nije zaptiven i proizvod nije pogodan za konzumiranje.

Svi navedeni postupci pri izboru sirovina i u proizvodnom procesu su garancija da su proizvodi Frutek dobar, bezbedan i kvalitetan izbor dopunske hrane za naše najmlađe.

Frutek proizvodi

Kašice

Kašice su namenjene postepenom upoznavanju deteta sa voćnim, povrtnim, mesnim i drugim ukusima.

Prikaži proizvode

Sokovi i nektari

Dečji sokovi, nektari i pića od pažljivo odabranih voćnih sastojka.

Prikaži proizvode

Kašice u vrećicama

Jednostavan i brz izbor kada ste u pokretu i kada želite da podstičete nezavisnost u hranju svoje dece.

Prikaži proizvode

Zašto izabrati Frutek?

Pažljivo izabrani sastojci

Naši proizvodi se izrađuju od  voća koje je isključivo najvišeg kvaliteta, prirodnih i održivih sirovina i ne sadrže veštačke boje, arome i konzervanse (u skladu sa zakonom o hrani za bebe).

Duga tradicija

Iskustva iz prošlosti i saznanja o sadašnjosti prepliću se u našim Frutek proizvodima. Prilikom razvoja novih ukusa i recepata, Fructalovi stručnjaci sarađuju sa vodećim stručnjacima za dečju ishranu, takođe uzimajući u obzir i proverene trendove u ishrani dece i reakcije roditelja.

Kvalitet

Samo najbolje iz prirode je dovoljno dobro za naše najmlađe.


Pažljivo izabrani sastojci

Naši proizvodi se izrađuju od  voća koje je isključivo najvišeg kvaliteta, prirodnih i održivih sirovina i ne sadrže veštačke boje, arome i konzervanse (u skladu sa zakonom o hrani za bebe).

Duga tradicija

Iskustva iz prošlosti i saznanja o sadašnjosti prepliću se u našim Frutek proizvodima. Prilikom razvoja novih ukusa i recepata, Fructalovi stručnjaci sarađuju sa vodećim stručnjacima za dečju ishranu, takođe uzimajući u obzir i proverene trendove u ishrani dece i reakcije roditelja.

Kvalitet

Samo najbolje iz prirode je dovoljno dobro za naše najmlađe.