20 aug 2021

Pravila Frutek nagradne igre

Pravila nagradne igre Frutek


PRAVILA ČLAN 1. Ovim pravilima utvrđuje se način organiziranja nagradne igre „Frutek k Froc.” Organizator nagradne igre je Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Takmičenje ni na koji način nije sponzorisano ili promovisano od strane društvene mreže Instagram/Facebook, niti je povezano sa društvenom mrežom Instagram/Facebook.

ČLANAK 2. Nagradna igra se održava s ciljem promocije organizatora, brendova Frutek i Froc. Nagradna igra se održava od 20.08.2021 do 30.08.2021 do ponoći i odnosi se na cijelu teritoriju Republike Slovenije. Nagradna igra se odvija na službenom Instagram profilu Frutek Slovenija, kojem se može pristupiti na sljedećem linku: www.instagram.com/frutek.si ČLAN 3 Nagradni fond uključuje: 1x Froc stolicu za hranjenje u vrijednosti od 229,00 eura 5k mjesečne nabavke Frutek proizvoda u vrijednosti od 30,00 eura Ukupan broj nagrada: 6 Ukupan broj dobitnika: 6 Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, drugu robu ili usluge. ČLAN 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Sloveniji koje su korisnici društvene mreže Instagram. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni organizatora, članovi žirija i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnici, djeca, braća ili sestre) i zaposleni u kompanijama Formitas d.o.o., AM Komunikacije d.o.o. i Rimarket d.o.o. Da bi učestvovao, maloletni učesnik u nagradnoj igri mora da dobije saglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika ili staratelja. Organizator provjerava takvu saglasnost najkasnije prije dodjele nagrade.

ČLAN 5. Kupovina nije uslov za učešće u nagradnoj igri. Da biste učestvovali u nagradnoj igri, morate: · pratiti Instagram profil @frutek.si: vvv.instagram.com/frutek.si · pratiti Instagram profil @froc_kids: vvv.instagram.com/froc_kids/ · postaviti komentar ispod objava nagradne igre na Instagram profilu @frutek.si Objavljivanjem svog komentara na javnu objavu na Frutek Instagram profilu, učesnik je svjesno čini dostupnim javnosti, stoga svi lični podaci koji su vidljivi iz ovog komentara mogu izgubiti karakter ličnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti, a time i zaštite predviđene ovim propisima.

ČLAN 6. Dobitnici se određuju slučajnim kompjuterskim izvlačenjem od strane zaposlenih u organizatoru. Imena dobitnika biće objavljena na Frutek Instagram profilu najkasnije 7 dana nakon završetka nagradne igre.

ČLAN 7. Dobitnici nagrada će biti zamoljeni da pošalju podatke o dostavi nagrade (ime, prezime, adresa i poreski broj u slučaju glavne nagrade) na Frutek Instagram profil u roku od 3 dana. Nagrada će tada biti poslana poštom. Rok za dostavu nagrade je 60 dana od dana kada je dobitnik poslao adresu. Ukoliko dobitnik ne dostavi adresu u roku od 3 dana, Organizator zadržava nagradu.

ČLAN 8. Učesnici ne mogu tražiti nagrade u većim količinama ili druge nagrade od onih navedenih u pravilima nagradne igre. Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila nagradne igre i obavezuju se da će ih poštovati. Učešćem u nagradnoj igri, dobitnik je saglasan da će u slučaju objave njegovo ime i prezime biti javno objavljeni na listi dobitnika na Frutek Instagram profilu. Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagradu, čak i ako: - postoji sumnja u identitet ličnih podataka dobitnika, - ako se utvrdi da je lice učestvovalo u nagradnoj igri kršeći Pravila i uslove nagrade igra, - nagrada se ne može dodijeliti zbog pogrešno popunjenih podataka od strane dobitnika. Organizator ne snosi nikakve troškove nastale od strane učesnika kao rezultat učešća u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri. Bilo kakvi sporovi neće uticati na pravila po kojima organizator dodjeljuje nagrade.

ČLAN 9 Netačne ili nepotpune prijave su nevažeće i neće se uzeti u obzir pri izboru pobjednika.

ČLAN 10. Lični podaci dobitnika će se koristiti isključivo u svrhu provođenja nagradne igre, dodjele nagrada u izvlačenju i plaćanja poreza na dohodak unaprijed. Podaci koje dostavi dobitnik neće biti predati trećoj strani ili korišteni na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Slovenije i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), osim u mjeri u kojoj je izričito propisano ovim pravilima. . Nakon slanja nagrade, lični podaci dobitnika biće uništeni. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik dozvoljava organizatoru da čuva, obrađuje i koristi sve lične podatke koji se odnose na njega do kraja nagradne igre, u svrhu kontaktiranja učesnika u vezi napretka, informacija, nagrada ili promena u vezi sa nagradnom igrom. i izričito se slaže da se njegovo ime i prezime može objaviti na Frutek Instagram profilu. Ukoliko dobitnik nagrade ne želi vjerovati ovim informacijama, može pokušati dogovoriti sa organizatorom drugačiji način preuzimanja nagrade ili nagrada može biti otkazana. Tokom upravljanja ličnim podacima, učesnik u nagradnoj igri ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravljanja, blokiranja i brisanja ličnih podataka u bazi podataka, u skladu sa važećim propisima. Učesnik nagradne igre može u svakom trenutku zatražiti od organizatora da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u roku od 15 dana, slanjem zahtjeva e-poštom na info@fructal.si. Rukovodilac prikupljanja ličnih podataka je organizator - Fructal d.o.o.. Pojedinac ima pravo dobiti sljedeće informacije u vezi sa svojim ličnim podacima: - svrha obrade, - vrste ličnih podataka, - korisnici ili kategorije korisnika, - predviđeni rok čuvanja ličnih podataka, - pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu; - kada se lični podaci ne prikupljaju od pojedinca na kojeg se odnose, sve dostupne informacije o njihovom izvoru. Lični podaci dobitnika mogu se prenijeti trećim licima - dostavljačima koji će uručiti nagrade dobitnicima nagradne igre.

ČLAN 11. Prema tački 3. trećeg stava 105. ZDoh-2, dobici u nagradnoj igri ili takmičenju oporezuju se kao ostali prihodi, ali samo ako njihova vrijednost prelazi 42,00 eura. Vrijednost glavne nagrade iz ove tombole/takmičenja prelazi 42,00 eura, pa će organizator prikupiti i uplatiti akontaciju za dobitnike.

ČLAN 12. U slučaju spora između organizatora i učesnika nadležan je sud u Ljubljani.

ČLAN 13. Nagradna igra može biti obustavljena u slučaju nastupanja okolnosti za koje organizator nije odgovoran, a koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili spriječiti. O obustavi nagradne igre učesnici će biti obaviješteni putem zvaničnog Frutek Instagram profila.

U Ajdovščini, 20.08.2021