Kvalitetna sirovina je osnova za kvalitetan proizvod

Prilikom isporuke sirovina biramo samo provjerene i odabrane dobavljače. Za Frutek program su pogodne samo one sirovine za koje je odgovarajućom analizom u oblasti pesticida i zagađivača dokazana sigurnost i zdravstvena ispravnost. Koristimo sirovine iz kontrolirane ili BIO proizvodnje, za svaku sirovinu vrši se dodatna kontrola svake pošiljke interno. Na ovaj način sve sirovine su 100% pregledane i ispunjavaju visoke zahtjeve u pogledu zdravstvene ispravnosti propisane zakonskom regulativom i internim kriterijima kvaliteta. Smatra se da svaka sirovina koja se koristi u Frutek proizvodima nije proizvedena ili prerađena pomoću GMO (genetski modificiranih organizama).

I materijali za pakovanje, koji su u direktnom kontaktu s hranom za bebe, moraju biti u skladu sa zakonima u oblasti zdravstvene ispravnosti i podložni su strogoj internoj kontroli prije upotrebe.

Sirovine se čuvaju u kontrolisanim uslovima u frižiderima i zamrzivačima kako bi se održalo što više hranljivih materija. Na taj način se održava ukus, konzistencija i prirodna boja voćnih sirovina.

Na kraju, prije isporuke na tržište, slijedi još etiketiranje, datiranje i pakovanje u transportnu ambalažu.

Proces proizvodnje dječje hrane Frutek je pažljivo kontrolisan u svakoj fazi proizvodnog procesa. Kontrola se bazira na kontrolnim i kritičkim kontrolnim tačkama koje su rezultat procjene analize rizika u pogledu sigurnosti i kvaliteta proizvoda. Godine 2021, u Sloveniji smo među prvima dobili certifikat sistema HACCP za proizvodnju dječje hrane Frutek, a sistem stalno nadgrađujemo i poboljšavamo u skladu sa standardom za sigurnost prehrambenih namirnica (IFS Food).

Posebnu pažnju posvećujemo sastojcima i proizvodima koji sadrže alergene ili alergene u tragovima. Upravljamo rizicima i osiguravamo da se prati cijeli proces od isporuke, prikupljanja, skladištenja sastojaka i proizvodnje. Svaki Frutek proizvod ima odgovarajuće alergene navedene i označene na deklaraciji, u skladu s propisima.

Pažljivo kontrolisan proizvodni proces

U Fructalu se proizvodnja Frutek programa za djecu odvija na tri proizvodne linije: na linijama za toplo punjenje sokova u flašicama i na linijama za proizvodnju dječje hrane u staklenim teglama i vrećicama.

Prije proizvodnje obavlja se ponovna kontrola sirovina. Tehnološki postupak na svim proizvodnim linijama odvija se u sljedećim fazama: mjerenje i miješanje sastojaka po propisanim recepturama, kontrola i odobrenje sastojaka prije punjenja, punjenje i zatvaranje i termička obrada koja osigurava adekvatnost i postojanost proizvoda tokom cjelokupne upotrebe.

Osiguravanje sljedivosti i kontrole kvaliteta izlaza

Svaki punjeni proizvod ima svoj broj otisnut na ambalaži, što osigurava sljedivost u procesu proizvodnje. To znači da za svaki punjeni proizvod možemo tačno odrediti koje sirovine i pod kojim uslovima je proizveden.
Svi Frutek proizvodi su pod strogom kontrolom. Svaka teglica hrane za bebe se automatski pregleda prije i poslije punjenja. Provjerava se adekvatnost zatvaranja i odsustvo stranih tijela.

Prije isporuke na tržište, svi Frutek proizvodi se podvrgavaju fizičko-kemijskim analizama, organoleptičkim procjenama i mikrobiološkim analizama. Tek nakon dobijanja rezultata analize i potvrde adekvatnosti kvaliteta, stavljamo Frutek proizvode u prodaju.

Pored stalne interne kontrole, kvalitet i sigurnost naše proizvodnje i Frutek proizvoda su stalno pod službenom kontrolom zdravstvenih inspektora, a stalne kontrole sprovode eksterni i interno obučeni ocjenjivači.

Iako postoje stroge kontrole, na tržištu u procesu distribucije, transporta ili skladištenja može doći do oštećenja ili udaraca na ambalaži, što posljedično može dovesti do otvaranja proizvoda. Natpisom na proizvodu obavještavamo potrošače da, prije korištenja, provjere da li je ambalaža neoštećena i originalno zapakovana. Ako se poklopac na flašici ili teglici savija na pritisak, to znači da nije dobro zatvoren i proizvod nije pogodan za konzumiranje.

Svi navedeni postupci pri izboru sirovina i u proizvodnom procesu su garancija da su proizvodi Frutek dobar, siguran i kvalitetan izbor dodatne hrane za naše najmlađe.

Frutek proizvodi

Kašice

Kašice su namijenjene postupnom upoznavanju djece sa okusima voća, povrća, mesa i drugim okusima.

Prikaži proizvode

Sokovi i nektari

Dječji sokovi, nektari i napići od pažljivo odabranih voćnih sastojka.

Prikaži proizvode

Kašice u vrećicama

Jednostavan i brz izbor kada ste u potretu i želite poticati samostalnost vaše djece u hrani.

Prikaži proizvode

Zašto izabrati frutek?

Pažljivo odabrani sastojci

Naši proizvodi se izrađuju od  voća koje je isključivo najvišeg kvaliteta, prirodnih i održivih sirovina i ne sadrže veštačke boje, arome i konzervanse (u skladu sa zakonom o hrani za bebe).

Duga tradicija

Iskustva iz prošlosti i spoznaje o sadašnjosti isprepliću se u našim frutek proizvodima. U razvoju novih okusa i receptura fructalovi stručnjaci surađuju s vodećim stručnjacima dječje prehrane, vodeći računa i o provjerenim trendovima u dječjoj prehrani te reakcijama roditelja.

Kvaliteta

Samo najbolje iz prirode je dovoljno dobro za naše najmlađe.


Pažljivo odabrani sastojci

Naši proizvodi se izrađuju od  voća koje je isključivo najvišeg kvaliteta, prirodnih i održivih sirovina i ne sadrže veštačke boje, arome i konzervanse (u skladu sa zakonom o hrani za bebe).

Duga tradicija

Iskustva iz prošlosti i spoznaje o sadašnjosti isprepliću se u našim frutek proizvodima. U razvoju novih okusa i receptura fructalovi stručnjaci surađuju s vodećim stručnjacima dječje prehrane, vodeći računa i o provjerenim trendovima u dječjoj prehrani te reakcijama roditelja.

Kvaliteta

Samo najbolje iz prirode je dovoljno dobro za naše najmlađe.