20 kol 2021

Pravila nagradne igre Frutek

Pravila nagradne igre Frutek


PRAVILA ČLANAK 1. Ova pravila određuju način priređivanja nagradne igre „Frutek k Froc.” Priređivač nagradne igre je Fructal doo, Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran niti promoviran od strane društvene mreže Instagram/Facebook, niti je povezan s društvenom mrežom Instagram/Facebook.

ČLANAK 2. Nagradna igra održava se s ciljem promocije organizatora, robnih marki Frutek i Froc. Nagradna igra traje od 20.08.2021 do 30.08.2021 do ponoći i odnosi se na cijelo područje Republike Slovenije. Nagradna igra odvija se na službenom Instagram profilu Frutek Slovenija, kojem možete pristupiti na sljedećoj poveznici: www.instagram.com/frutek.si

ČLANAK 3 Nagradni fond uključuje: 1x Froc stolac za hranjenje u vrijednosti od 229,00 eura 5k mjesečne zalihe Frutek proizvoda u vrijednosti od 30,00 eura Ukupan broj nagrada: 6 Ukupan broj dobitnika: 6 Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili usluge.

ČLANAK 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Sloveniji koje su korisnici društvene mreže Instagram. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora, članovi žirija i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća ili sestre) te zaposlenici tvrtki Formitas doo, AM Komunikacije doo. i Rimarket d.o.o. Za sudjelovanje maloljetni sudionik nagradne igre mora pribaviti suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika ili skrbnika. Priređivač provjerava takvu suglasnost najkasnije prije dodjele nagrade.

ČLANAK 5. Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je: · pratiti Instagram profil @frutek.si: vvv.instagram.com/frutek.si · pratiti Instagram profil @froc_kids: vvv.instagram.com/froc_kids/ · objaviti komentar pod najava nagradne igre na Instagram profilu @frutek.si Objavom svog komentara na javnu objavu na Frutek Instagram profilu, sudionik istu svjesno čini dostupnom javnosti, stoga svi osobni podaci koji su razvidni iz tog komentara mogu biti izgubljeni. karakter osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, a time i zaštite predviđene ovim propisima.

ČLANAK 6. Dobitnici se određuju nasumičnim računalnim izvlačenjem koje provode djelatnici organizatora. Imena dobitnika bit će objavljena na Frutek Instagram profilu najkasnije 7 dana nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 7. Dobitnici nagrada bit će zamoljeni da podatke za dostavu nagrade (ime, prezime, adresa i porezni broj u slučaju glavne nagrade) pošalju na Frutek Instagram profil u roku od 3 dana. Nagrada će zatim biti poslana poštom. Rok dostave nagrada je 60 dana od dana slanja adrese dobitnika. Ukoliko dobitnik ne dostavi adresu u roku od 3 dana, Organizator zadržava nagradu.

ČLANAK 8. Sudionici ne mogu tražiti nagrade u većim količinama niti druge nagrade od onih navedenih u pravilima nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju pravila nagradne igre i obvezuju se poštivati ​​ih. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se, u slučaju objave, njegovo ime i prezime javno objavi na popisu dobitnika na Frutek Instagram profilu. Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagradu, čak i ako: - postoji sumnja u identitet osobnih podataka dobitnika, - ako se utvrdi da je osoba sudjelovala u nagradnoj igri protivno Pravilima i uvjetima nagrade. igra, - nagradu nije moguće dodijeliti zbog netočno popunjenih podataka od strane dobitnika. Priređivač ne snosi nikakve troškove koji nastanu sudionicima sudjelovanjem u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima dužnost odgovornost u slučaju spora između sudionika nagradne igre. Eventualni sporovi neće utjecati na pravila prema kojima organizator dodjeljuje nagrade.

ČLANAK 9. Netočne ili nepotpune prijave nevažeće su i neće se uzeti u obzir pri izboru dobitnika.

ČLANAK 10. Osobni podaci dobitnika koristit će se isključivo za potrebe provođenja nagradne igre, dodjele nagrada u izvlačenju i plaćanja akontacije poreza na dohodak. Podatke koje je dobitnik dostavio nećemo predati trećoj strani niti koristiti na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Slovenije i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), osim u mjeri izričito propisanoj ovim pravilima . Nakon slanja nagrade, osobni podaci dobitnika bit će uništeni. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik organizatoru dopušta pohranjivanje, obradu i korištenje svih osobnih podataka koji se odnose na njega do završetka nagradne igre, u svrhu kontaktiranja sudionika u vezi tijeka, informacija, nagrade ili promjena vezanih uz nagradnu igru. te izričito pristaje da se njegovo ime i prezime objavi na Frutek Instagram profilu. Ukoliko dobitnik nagrade ne želi vjerovati ovim informacijama, može pokušati s organizatorom dogovoriti drugačiji način preuzimanja nagrade ili se nagrada može poništiti. Tijekom upravljanja osobnim podacima, sudionik nagradne igre ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i brisanja osobnih podataka u bazi, sukladno važećim propisima. Sudionik nagradne igre može u bilo kojem trenutku zatražiti od priređivača da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke, slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@fructal.si. Voditelj zbirke osobnih podataka je organizator - Fructal doo. Pojedinac ima pravo dobiti sljedeće informacije vezane uz svoje osobne podatke: - svrhu obrade, - vrste osobnih podataka, - korisnike ili kategorije korisnika, - predviđene podatke. rok čuvanja osobnih podataka, - pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu; – kada se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca na kojeg se odnose, sve dostupne informacije o njihovom izvoru. Osobni podaci dobitnika mogu se ustupiti trećim osobama – dostavnim službama koje će dostaviti nagrade dobitnicima nagradne igre.

ČLANAK 11. Prema točki 3. stavka 3. 105. ZDoh-2 dobitak u nagradnoj igri ili natjecanju oporezuje se kao drugi dohodak, ali samo ako je njegova vrijednost veća od 42,00 eura. Vrijednost glavne nagrade iz ove nagradne igre/natjecanja prelazi 42,00 eura, pa će priređivač dobitnicima prikupiti i uplatiti akontaciju nagradne igre.

ČLANAK 12. U slučaju spora između organizatora i sudionika nadležan je sud u Ljubljani. ČLANAK 13. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, a koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili spriječiti. O prekidu nagradne igre sudionici će biti obaviješteni putem službenog Frutek Instagram profila.

U Ajdovščini, 20.08.2021