Legalne informacije

Opći uvjeti korištenja web stranice

Ovim Općim uvjetima korištenja web stranice (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja web stranice) reguliraju se pravni odnosi između Vas i tvrtke FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljnjem tekstu: FRUCTAL ili osoba imenovana glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamjenicom) u svezi  Vašeg korištenja web stranice na adresi www.frutek.si i bilo koje druge pod -stranice (u daljnjem tekstu: web stranica).

Osim ovih Uvjeta korištenja web stranice, pogledajte i FRUCTAL Politiku privatnosti koja definira prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka, kao i Politiku kolačića tvrtke koja opisuje kolačiće koje koristimo i svrhe za koje ih koristimo. 

PRISTUPANJEM ILI KORIŠTENJEM WEB-STRANICE, VI SE SLAŽETE I PRISTAJETE BITI OBVEZANI OVIM UVJETIMA S OBZIROM NA SVAKO KORIŠTENJE WEB-STRANICE. AKO SE NE SLAŽETE S OVIM UVJETIMA, NEMOJTE PRISTUPATI I/ILI KORISTITI WEB STRANICU.

 1. Sadržaj web stranice

Svrha web stranice je pružiti informacije o tvrtki FRUCTAL te o uslugama i proizvodima koje FRUCTAL pruža.

Iako nastojimo osigurati da sadržaj objavljen na web stranici bude točan, ažuran i potpun, informacije na web stranici mogu biti netočne, zastarjele ili nepotpune. FRUCTAL se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak proizašao iz ili u vezi s objavljivanjem ili korištenjem takvih informacija. 

FRUCTAL  ne može jamčiti i ne jamči nesmetan pristup web stranicama te se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu i gubitke koji proizlaze iz prekida ili u vezi s prekidom korištenja web stranica ili nemogućnošću pristupa istoj. 

Kako bi se osiguralo redovito ažuriranje web stranice, FRUCTAL pridržava pravo izmjene i/ili ažuriranja sadržaja web stranice u bilo kojem trenutku. Također pridržavamo pravo privremeno ili trajno ukloniti web stranicu i/ili zabraniti pristup svim korisnicima.

 1. Pristup web stranici i njeno korištenje

Ova web stranica služi isključivo u nekomercijalne i osobne svrhe i/ili u svrhu upoznavanja FRUCTAL-a i usluga koje pruža, a sve sukladno ovim Uvjetima korištenja web stranice, FRUCTAL-ovim Pravilima o privatnosti, FRUCTAL-ovim Pravilima o kolačićima i drugim odgovarajućim odredbama važećeg zakonodavstva. 

Pristupom web stranici i njezinim korištenjem jamčite da (i) ne koristite web stranicu na način koji je oštećuje, onemogućuje njezino funkcioniranje, preopterećuje ili slabi njezin rad, niti utječe na korištenje bilo kojeg drugog korisnika i ostvarivanje prava vezana uz web stranicu ili prava treće strane; (ii) ne pokušavajte neovlašteno pristupiti web stranici; (iii) ne preslikavajte niti uokvirujte web stranicu ili bilo koji njezin dio na drugoj web stranici; (iv) web stranici pristupate samo putem sučelja koje nudi FRUCTAL; (v) ne koristite softver namijenjen dobivanju informacija o korištenju web stranice od strane drugih korisnika ili otkrivanju identiteta takvih korisnika; (vi) ne koristite web stranicu u bilo koju svrhu ili na način koji je nezakonit ili zabranjen ovim Uvjetima korištenja web stranice.

 1. Sadržaj kojeg generiraju korisnici

Isključivo ste odgovorni za sadržaj koji dajete FRUCTAL-u, što uključuje, ali nije ograničeno na, informacije i materijale dostavljene od strane ili u svezi pitanja, odgovora, istraživanja i komentara (u daljnjem tekstu: Sadržaj kojeg generiraju korisnici). FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu ili gubitak koji proizlazi iz ili je povezan s korisničkim sadržajem.

Slažete se i jamčite da ste isključivo vi odgovorni za sav sadržaj koji dobijete. FRUCTAL ne kontrolira sadržaj koji stvaraju korisnici i ne jamči njihovu točnost, potpunost ili kvalitetu. Obeštetit ćete, braniti i osloboditi FRUCTAL od svih potraživanja i gubitaka koji su posljedica vašeg oslanjanja na Sadržaj kojeg generiraju korisnici ili proizlaze iz takvog oslanjanja.

O bilo kakvom navodnom kršenju Sadržaja kojeg generiraju korisnici možete nas obavijestiti na e-adresu info@frutek.si. Svaki sadržaj koji dobijete čitat će, koristiti i prikupljati samo FRUCTAL i osobe ovlaštene od strane FRUCTAL-a. 

 1. Poveznice na web stranice trećih strana

Web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana kako bi se olakšalo pregledavanje i poboljšalo korisničko iskustvo. Takve poveznice ne znače da FRUCTAL podupire, sponzorira ili preporučuje treću stranu, njezinu web stranicu ili informacije navedene na takvoj web stranici. Ako koristite poveznicu na web mjesto treće strane, napustit ćete web mjesto i biti preusmjereni na web mjesto treće strane, čije je korištenje regulirano uvjetima korištenja i politikom privatnosti koja se primjenjuje na to web mjesto. FRUCTAL nije odgovoran za bilo koju takvu web stranicu i njen sadržaj ili informacije, niti je odgovoran za dostupnost bilo koje takve web stranice.

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Web stranica i sadržaj objavljen na web stranici intelektualno su vlasništvo FRUCTAL-a ili njegovih davatelja licence i ne smiju se koristiti bez prethodnog izričitog pristanka FRUCTAL-a. FRUCTAL, frutek.si, znakovi, slike, fotografije, tekstovi, uključujući cjelokupni sadržaj web stranice, grafike i ikone predstavljaju intelektualno vlasništvo FRUCTAL-a. Svi ostali znakovi, nazivi proizvoda i tvrtki te logotipi intelektualno su vlasništvo njihovih davatelja licenci. Zabranjeno je reproducirati, kopirati, prenositi, prikazivati, prodavati, objavljivati, pohranjivati, mijenjati i koristiti sadržaj web stranice u bilo kojem obliku, u cijelosti ili djelomično, u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja FRUCTAL-a.

Logotipi, tvrtke i robne marke objavljeni na web stranici mogu biti zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke FRUCTAL ili objavljeni od strane tvrtke FRUCTAL na web stranici uz suglasnost nositelja prava intelektualnog vlasništva. Korištenje takvih logotipa, tvrtki i robnih marki bez prethodnog pismenog dopuštenja FRUCTAL-a ili treće strane je zabranjeno. 

 1. Isključenje odgovornosti

Osim ako je drugačije navedeno u ovim Uvjetima korištenja web stranice, FRUCTAL ne jamči, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, bilo izričito ili prešutno, da su podaci na web stranici i njihov sadržaj, kao i poveznice na web stranice trećih strana, uzorni, pouzdani, dostupni, ažurni i točni. Web stranica, podaci na njoj, njezin sadržaj i grafika dostupni su bez ikakvih jamstava ili uvjeta.

Podaci na web stranici mogu biti netočni ili sadržavati tiskarske pogreške. FRUCTAL se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz ili je povezan s nemogućnošću korištenja web stranice, mogućnosti gubitka informacija, izgubljene dobiti, gubitka dobre volje ili ugleda, kao i za bilo kakav gubitak koji proizlazi iz fizičkog oštećenja ili je povezan s njim, kao i za bilo koju drugu štetu ili gubitak koji proizlazi iz (i) vašeg pristupa web stranici ili u svezi  web-stranice; (ii) vaše nemogućnosti korištenja ili povezivanja na web stranicu; (iii) svih podataka na web stranici ili podataka povezanih s web-stranicom ili njezinim sadržajem; (iv) sadržajem kojeg generiraju korisnici a koji ste vi stvorili ili na koji ste se povezali. Sva gore navedena ograničenja odgovornosti vrijede bez obzira je li odgovornost temeljena na ugovoru, deliktu, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili bilo kojem drugom obliku odgovornosti.

 1. Privatnost

Svi osobni podaci koje prikupi FRUCTAL obrađuju se sukladno Pravilniku o zaštiti privatnosti i Pravilniku o kolačićima

 1. Izmjene ovih Uvjeta korištenja Internet stranice

FRUCTAL pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja web stranice u bilo kojem trenutku. Uvjeti korištenja web stranice, koji se stalno mijenjaju, reguliraju pristup web stranici i njezino korištenje od trenutka objave na web stranici. Pristupom web stranici i njezinim korištenjem suglasni ste i obvezujete se ovim izmijenjenim Uvjetima korištenja web stranice. Zadnji datum revizije ovih Uvjeta korištenja web stranice naveden je u nastavku.

 1. Opće odredbe

Ovi Uvjeti korištenja web stranice zajedno s Politikom privatnosti i Politikom kolačića, koji su objavljeni na web stranici, uređuju cjelokupni odnos između vas i FRUCTAL-a u svezi vašeg korištenja web stranice.

Uvjeti korištenja web stranice, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom kolačića, regulirani su zakonodavstvom Republike Slovenije, sukladno kojem se i tumače.

Za sve eventualne sporove koji su na bilo koji način povezani s Uvjetima korištenja stranice, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom kolačića, nadležni su sudovi u Novoj Gorici ili mjesno nadležni sud. 

 1. Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja, pišite nam na info@frutek.si

©FRUCTAL (kolovoz 2022) 

Pravilnik o zaštiti privatnosti

Ova Pravila privatnosti, zajedno s Uvjetima korištenja web stranice i Politikom kolačića, uređuju obradu Vaših osobnih podataka koje prikuplja FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljnjem tekstu: FRUCTAL ili osoba imenovana glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamjenicom) u svezi Vašeg korištenja web stranice na adresi www.frutek.si i bilo koje druge pod -stranice (u daljnjem tekstu: web stranica).

1. Osobni podaci prikupljeni putem kontakt forme s web stranice

Prikupljeni osobni podaci i pravna osnova za obradu

Prilikom primitka poruke poslane putem kontakt obrasca s web stranice, FRUCTAL će prikupiti vaše ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona i naziv tvrtke. FRUCTAL će takve podatke prikupljati samo ako ste slanjem poruke putem kontakt forme dali privolu za takvo prikupljanje.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

FRUCTAL će osobne podatke prikupljene putem obrasca za kontakt obrađivati ​​samo u svrhu odgovaranja ili reagiranja na pitanja, komentare, upite i/ili poruke primljene putem obrasca za kontakt, ili pretplatom na naše vijesti te u svrhu slanja takvog odgovora i /ili reakcija na vašu adresu e-pošte. Sve osobne podatke koje nam dostavite tretirat ćemo kao strogo povjerljive i obrađivati ​​će ih samo osobe koje su ugovorom obvezne štititi osobne podatke.

Ako postoji potreba za obradom Vaših osobnih podataka u svrhe koje nisu objašnjene u ovim Pravilima privatnosti, najprije ćemo Vas kontaktirati i zatražiti Vašu prethodnu pisanu privolu za obradu u takve dodatne svrhe.

Pohrana osobnih podataka

FRUCTAL će vaše osobne podatke pohraniti sukladno sljedećim rokovima čuvanja: 

 • ako se osobni podaci obrađuju isključivo na temelju vaše izričite privole do opoziva privole;
 • ako prestane svrha u koju se Vaši osobni podaci obrađuju, a prije toga ne otkažete privolu, sve dok se ne ostvari svrha u koju se Vaši osobni podaci obrađuju;
 • ako je pohranjivanje osobnih podataka bitno za zaštitu interesa FRUCTAL-a u svezi sadržaja komunikacije primljene putem kontakt forme, do isteka rokova za ispunjenje Vaših i FRUCTAL-ovih zahtjeva, proizašlih iz Vašeg odnosa s FRUCTALOM.

Nakon tog razdoblja FRUCTAL će obrisati ili anonimizirati vaše podatke i na taj način osigurati da se ni na koji način ne mogu pripisati vama. 

2. Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića

Instaliranjem malih tekstualnih datoteka ili kolačića na vaš elektronički uređaj, FRUCTAL će prikupljati podatke o vašoj IP adresi, vašim posjetima web stranici, vremenu provedenom na različitim podstranicama web stranice, ukupnom vremenu provedenom na web stranici i kretanju Internet stranica. Osobni podaci, prikupljeni instaliranjem nužnih kolačića bitnih za funkcioniranje web stranice, automatski se prikupljaju kako bi se spriječio pristup web stranici. Ostali osobni podaci prikupljeni instaliranjem drugih kolačića, koji nisu nužni, prikupljaju se isključivo na temelju vaše privole.

Osobni podaci koje FRUCTAL prikuplja instaliranjem kolačića na vaš elektronički uređaj, svrha takvog prikupljanja, osobe koje imaju pristup takvim osobnim podacima i razdoblje pohrane takvih osobnih podataka prikupljenih putem kolačića, opisani su u Politici kolačića.

3. Vaša prava vezana za prikupljene osobne podatke

Radi transparentne i zakonite obrade osobnih podataka i zaštite privatnosti, svatko ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo zahtijevati njihov ispravak, pravo zahtijevati njihovo brisanje, pravo zahtijevati ograničenje njihove obrade, pravo na opoziv privole za njihovu obradu, pravo na njihovu prenosivost i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Sva prava su podrobno navedena u nastavku.

Kako biste ostvarili gore navedena prava, pišite na info@frutek.si. FRUCTAL pridržava pravo potvrde vašeg identiteta prije bilo kakve obrade vašeg zahtjeva. 

a) Pravo pristupa osobnim podacima

U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke. Ako ih obrađujemo, možete zatražiti dodatne informacije o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka o kojima se radi, osobama koje obrađuju vaše osobne podatke, razdobljima pohrane ili kriterijima koji se koriste za određivanje tog razdoblja, postojanju prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja njihove obrade, pravo na prigovor na njihovu obradu, pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, pravo prigovora na izvor osobnih podataka kada se osobni podaci ne prikupljaju od vas i postojanje automatiziranog donošenja odluke. 

b) Pravo na ispravak osobnih podataka

Ako su osobni podaci koje FRUCTAL obrađuje nepotpuni ili netočni, možete zatražiti ispravak takvih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja.

c) Pravo na brisanje osobnih podataka

Od FRUCTAL-a možete zatražiti brisanje u cijelosti svih Vaših osobnih podataka koje obrađuje, ako: 

 • Oni više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni;
 • opozvali ste privolu za obradu osobnih podataka i za to više ne postoji pravna osnova;
 • usprotivili ste se obradi osobnih podataka i ispunjeni su svi uvjeti navedeni u važećem zakonodavstvu;
 • FRUCTAL nezakonito obrađuje osobne podatke; ili
 • osobni podaci moraju biti izbrisani radi ispunjenja zakonske obveze FRUCTAL-a.

d) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Možete ograničiti obradu osobnih podataka ako: 

 • obrađeni osobni podaci su netočni i odnose se na razdoblje koje administratoru omogućuje provjeru njihove točnosti;
 • obrada osobnih podataka je nezakonita; ili
 • tvrtka FRUCTAL više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, već je pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose potreban za ostvarenje, provedbu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

e) Pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku možete povući privolu danu sukladno odjeljku 2. i/ili odjeljku 3. ovih Pravila privatnosti. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

f) Pravo na prenosivost podataka

U bilo kojem trenutku možete zatražiti primanje osobnih podataka koje FRUCTAL obrađuje u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. U svakom trenutku možete tako dobivene osobne podatke prenijeti drugom administratoru ili zatražiti prijenos osobnih podataka izravno drugom administratoru.

g) Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da FRUCTAL obrađuje Vaše osobne podatke u suprotnosti s relevantnim odredbama važećeg zakonodavstva, možete se obratiti Povjerenici za informiranje (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonski broj: 012309730, web-stranica: www.ip-rs.si) i uložiti prigovor. 

4. E-vijesti

S vremena na vrijeme možemo slati e-vijesti (u daljnjem tekstu: Vijesti) onima koji su se pretplatili na vijesti. U svim Vijestima koje šaljemo jasno je naznačeno da smo mi njihov izvor. Svoju pretplatu na Vijesti možete otkazati u bilo kojem trenutku putem poveznice u Vijestima ili tako da nam pišete na info@frutek.si

5. Korištenje Adobe Fonts

Web stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Adobe.

Ponuditelj je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kada prizovete stranicu, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove. Da biste to učinili, preglednik koji koristite mora se povezati s Adobeovim poslužiteljima.

Ovo će obavijestiti Adobe da je našoj web stranici pristupljeno putem vaše IP adrese. Korištenje Adobe Fontova u interesu je jedinstvene i atraktivne prezentacije naših online usluga. Ako vaš preglednik ne podržava web fontove, vaše će računalo koristiti zadani font.

Za više informacija o Adobe fontovima posjetite https://fonts.adobe.com/ i pravilnik o privatnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

6. Izmjene Pravilnika o zaštiti privatnosti

FRUCTAL pridržava pravo izmjene ove Politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Izmijenjeni Pravilnik o zaštiti privatnosti primjenjuje se od dana objave na web stranici i uređuje daljnju obradu prikupljenih osobnih podataka i obradu osobnih podataka prikupljenih nakon primjene izmijenjenog Pravilnika o zaštiti privatnosti. Savjetujemo vam da pročitate trenutnu verziju ovog Pravilnika o privatnosti i upoznate se sa svim promjenama ili dopunama prije nego što nam date bilo kakve osobne podatke.

FRUCTAL će vas obavijestiti o svim materijalnim promjenama ovog Pravilnika o privatnosti (kao što su promjene svrhe obrade ili vrste prikupljenih osobnih podataka) prije nego što promjene stupe na snagu. Ujedno Vas možemo zatražiti privolu za obradu osobnih podataka u skladu s izmijenjenim Pravilnikom o zaštiti privatnosti. 

Datum posljednje revizije ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti naveden je u nastavku. 

7. Pitanja i zahtjevi

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeve, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (kolovoz 2022) 

Pravilnik o kolačićima

Ova Pravila o kolačićima, zajedno s Uvjetima korištenja web stranice i Politikom privatnosti, reguliraju korištenje kolačića od strane FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljnjem tekstu: FRUCTAL ili osoba na koju upućuju glagoli 1. lica množine i odgovarajuće zamjenice) u svezi  pristupa i korištenja web stranica. 

Sukladno EU propisima, FRUCTAL koristi kolačiće na web stranici www.frutek.si i drugim podstranicama (dalje u tekstu: web stranice) kako bi osigurao bolje korisničko iskustvo, sigurnost i nesmetan rad internetskog portala te pratio statističke podatke internetskih posjeta stranicama. Pohranjujemo obavezne kolačiće koji su nužni za nesmetano funkcioniranje web stranice, ali vam dajemo mogućnost drugih vrsta kolačića. 

Što su kolačići? 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređaje koji korisnicima omogućuju pristup internetu, a namijenjeni su identifikaciji tih uređaja. Preglednik korisnika ima potpunu kontrolu nad pohranjivanjem kolačića, jer može ograničiti ili onemogućiti pohranjivanje kolačića.

FRUCTAL koristi tri skupine kolačića: 

 1. skupina: ovi su kolačići nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Instaliraju se kada se prijavite na korisnički portal ili kliknete na poveznicu za povezivanje na bilo koju web stranicu koja se otvori. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, ne trebamo vaš pristanak za ove kolačiće; 
 2. skupina: ovi se kolačići koriste za analizu posjeta našoj web stranici. Podaci se prikupljaju anonimno. Ova skupina kolačića automatski se prenosi, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka za njih ne trebamo Vaš pristanak;
 3. skupina: ovi se kolačići koriste u marketinške svrhe i za praćenje korisnika kada posjećuju različite web stranice. Namijenjeni su prikazu relevantnih i atraktivnih oglasa pojedinačnom korisniku i sprječavanju oglasa koje je korisnik već vidio. Ovi se podaci prikupljaju u neosobnom obliku. Ako se slažete s instaliranjem svih kolačića, kliknite na "Slažem se". Svoj odabir možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Zašto su kolačići nužni? 

Oni su ključni za pružanje online usluga prilagođenih korisnicima. S kolačićima je interakcija između online korisnika i web stranice brža i jednostavnija. S njima web stranica pamti želje i iskustva korisnika, što štedi vrijeme i omogućuje učinkovitije i ugodnije pregledavanje web stranice. 

Ispod je navedeno nekoliko konkretnih primjera kolačića: 

 • za poboljšanje korisničkog iskustva s web stranicom, prikaz sadržaj posjetiteljima na temelju njihovih prethodnih posjeta; 
 • za spremanje izbora prilikom izrade kratkog popisa uređaja i ponuda te prilikom njihove usporedbe;
 • da ostanete prijavljeni u dijelovima web stranica koje zahtijevaju prijavljivanje; 
 • za identifikaciju uređaja (računalo, tablet, mobilni telefon) i prilagođavanje prikazanog sadržaja Vašem uređaju;
 • za praćenje posjećenosti, provjeru uspješnosti prosljeđivanja sadržaja i primjerenosti oglasa te kontinuirano unaprjeđenje internetskih stranica; 
 • neki su kolačići nužni za funkcioniranje nekih usluga (npr. elektronička prijava odabranih paketa i drugi oblici e-trgovine).

Koje vrste kolačića koristimo? 

U tablici ispod navedene su vrste kolačića koje web stranica koristi, svrha za koju se različiti kolačići koriste, njihov izdavatelj i razdoblje pohrane osobnih podataka prikupljenih korištenjem određenih vrsta kolačića:

Naziv kolačića

Svrha kolačića

Trajanje kolačića

Upravitelj

Tip kolačića

NID, SID, SSID, APISID

Koristi se za reprodukciju YouTube videa koji su ugrađeni na web stranicu.

 

6 mjeseci Google Obavezno
AEC

Osigurajte da zahtjeve u sesiji pregledavanja postavlja korisnik, a ne druge web stranice

 

Na sesiju Google Obavezno
JSESSIONID

Kolačić koji generiraju korisnici i koristi se za upravljanje sesijom u J2EE web aplikacijama za HTTP protokol.

 

30 minuta J2EE - Java Obavezno
analytic_consent

Omogućuju vam pregled sažetih podataka o korištenju web stranice u Google Analytics izvješćima.

 

1 godina Google Obavezno
analytic_consentNoPopUp

Omogućuju vam pregled sažetih podataka o korištenju web stranice u Google Analytics izvješćima.

 

2 godina Google Obvezni
UMB-XSRF-V

Omogućava da web stranica ispravno funkcionira u Umbraco sistemu.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB_MCULTURE

Omogućuje ispravno funkcioniranje web stranice u sustavu Umbraco.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
__RequestVerificationToken

Omogućuje sprječavanje zlouporabe i sigurno podnošenje obrazaca.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB_UCONTEXT_C

Omogućuje ispravno funkcioniranje web stranice u sustavu Umbraco.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB-XSRF-TOKEN

Omogućuje ispravno funkcioniranje web stranice u sustavu Umbraco.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
ga

Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi web mjesto. Statistika pregleda web stranice.

 

2 godina Google Analitički
_gat_UA-99579246-1

Kolačić koristi Google Analytics za smanjenje razine zahtjeva (dio analitike).

 

1 dan Google Analitički
_ga_8LK60PF5G6

Kolačić koristi Google Analytics za smanjenje stope zahtjeva (dio analitike).

 

1 dan Google Analitički
_gid

Google Analytics kolačić koji razlikuje posjetitelje web stranice (statistika).

 

1 dan Google Analitični
__Secure-3PSIDCC

Koristi se za izradu korisničkog profila i prikaz relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
__Secure-1PSIDCC

Koristi se za izradu korisničkog profila i prikaz relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
1P_JAR

Omogućuju prikaz agregiranih podataka o korištenju web stranice u izvješćima alata Google Analytics.

 

1 mjesec Google Analitički
SEARCH_SAMESITE

Ovaj se kolačić koristi za ispravno slanje podataka Googleu.

 

5 mjeseci Google Analitički
HSID

Kolačić postavlja DoubleClick (koji je u vlasništvu Googlea) za izradu profila interesa posjetitelja web stranice i za prikaz relevantnih oglasa na drugim web stranicama.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-ENID

Za zaštitu digitalno potpisanih i šifriranih podataka od jedinstvenog Google ID-a i pohranjivanje posljednjeg vremena prijave, koje Google koristi za identifikaciju posjetitelja.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-3PAPISID

Koristi se za izradu korisničkog profila i prikaz relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godine Google Marketing
SAPISID

Google Ads optimizacija

 

1 godina Google Marketing
rur, shbts, sessionid, shbid, ds_user_id, csrftoken, datr, ig_did, mid, dpr

Koriste se za prikaz i analizu dodatka na web stranici.

 

2 godine Instagram Marketing
SIDCC

Sigurnosni kolačić za zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenog pristupa.

 

1 godina Google Marketing
OTZ

Kolačić koji koristi Google Analytics za pružanje cjelokupne analize posjetitelja web stranice.

 

1 mjesec Google Marketing

 

Odbijanje korištenja kolačića 

Korištenje kolačića koji nisu striktno nužni za rad web stranice može se odbiti u bilo kojem trenutku u postavkama kolačića dostupnim na web stranici ili u postavkama kolačića dostupnim u vašem pregledniku. Ako odbijete korištenje nekih ili svih kolačića koji nisu prijeko potrebni za funkcioniranje web stranice, učinkovitost web stranice može biti smanjena, a vaše odabrane postavke također mogu biti izbrisane.

Možete upravljati postavkama kolačića dostupnim na web stranici u skočnoj traci na dnu web stranice. 

Umjesto toga, možete upravljati korištenjem kolačića koji nisu striktno nužni za funkcioniranje web stranice u postavkama kolačića vašeg preglednika prema sljedećim uputama: 

Izmjene ovog Pravilnika o kolačićima 

FRUCTAL pridržava pravo izmjene ovih Pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku. Izmijenjeni Pravilnik o kolačićima uređuje korištenje kolačića od trenutka objave na web stranici.  

Kontakt 

Ako imate bilo kakvo pitanje, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (kolovoz 2022)