Spletni piškotki in pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last podjetja Fructal, d.d. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delo ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Fructal, d.d. ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.frutek.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu www.frutek.si uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Fructal, d.d. si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.frutek.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabniki so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Uporabnikom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov.

Komentarji in prijave kršitev

Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: info@frutek.si