Kakovost in varnost proizvodov

Visoka kakovost in varnost proizvodov

Prva zahteva, ki ji želimo v Fructalu zadostiti, je proizvodnja varnih proizvodov visoke kakovosti. Naj vam predstavimo svoje aktivnosti in procese, s katerimi proizvajamo proizvode za svoje najmlajše in tako skrbimo, da bi iz majhnega zraslo veliko. Že več kot 40 let.

Kakovostna surovina je osnova za kakovosten proizvod

Pri dobavi surovin izbiramo samo preverjene in odobrene dobavitelje. Za program Frutek so primerne le tiste surovine, pri katerih sta varnost in zdravstvena ustreznost dokazani z ustreznimi analizami s področja ostankov pesticidov in onesnaževal. Uporabljamo surovine iz kontrolirane ali BIO-pridelave, za vsako surovino se interno izvaja dodatna kontrola čisto vsake pošiljke, ki pride v Fructal. Na ta način so vse surovine 100-% pregledane in ustrezajo visokim zahtevam glede zdravstvene ustreznosti, predpisane v zakonodaji in v internih kriterijih za kakovost. Za vsako uporabljeno surovino v proizvodih Frutek velja, da ni pridelana iz in predelana z uporabo GSO (gensko spremenjenih organizmov).

Tudi embalažni materiali, ki so neposredno v stiku z otroško hrano, morajo ustrezati zakonodaji s področja zdravstvene ustreznosti in so pred uporabo predmet stroge interne kontrole.

Skladiščenje surovin poteka v kontroliranih pogojih v hladilnicah ali zamrzovalnicah, da ohranijo čim več hranilnih snovi. Tako se ohranjajo tudi okus, konsistenca in naravna barva sadnih surovin.

Skrben, nadzorovan proizvodni proces

V Fructalu poteka proizvodnja otroškega programa Frutek na štirih proizvodnih linijah: na linijah za vroče polnjenje sokov v stekleničke in v kartonsko pakiranje in na linijah za proizvodnjo otroške hrane v steklene kozarčke in v vrečice.

Pred proizvodnjo se opravi ponovna kontrola surovin. Tehnološki postopek na vseh proizvodnih linijah poteka v naslednjih fazah: tehtanje in mešanje sestavin po predpisanih recepturah, kontrola in odobritev sestave pred polnjenjem, polnjenje in zapiranje, toplotna obdelava. Toplotna obdelava zagotavlja ustreznost in obstojnost proizvoda skozi ves rok uporabe, kar z drugimi besedami pomeni varne in kakovostne proizvode.

Na koncu sledi še etiketiranje, datiranje ter pakiranje v transportno embalažo pred odpremo na trg.

Proces proizvodnje otroške hrane Frutek je skrbno nadzorovan v vsaki fazi proizvodnega procesa. Nadzor temelji na kontrolnih in kritičnih kontrolnih točkah, ki so rezultat ocene analize tveganja glede varnosti in kakovosti proizvoda. Med prvimi v Sloveniji smo v 2001 pridobili certifikat sistema HACCP za proizvodnjo otroške hrane Frutek, sistem stalno nadgrajujemo in izboljšujemo v skladu s standardom za varnost živil FSSC 22000.

Posebno pozornost namenimo sestavinam in proizvodom, ki vsebujejo alergene ali sledi alergenov. Tveganja obvladujemo in skrbimo, da je celoten proces od dobave, prevzema, shranjevanja sestavin in proizvodnje nadzorovan. Vsak proizvod Frutek ima alergene ustrezno navedene in označene v deklaraciji, v skladu s predpisano zakonodajo.

Zagotavljanje sledljivosti in izhodne kontrole kakovosti

Vsak napolnjen proizvod ima na embalaži natisnjeno svojo številko, ki zagotavlja sledljivost v proizvodnem procesu. To pomeni, da lahko za vsak napolnjen proizvod točno določimo, iz katerih surovin in pod katerimi pogoji je bil proizveden.
Vsi proizvodi Frutek so strogo kontrolirani. Vsak kozarček otroške hrane se avtomatsko pregleda pred in po polnjenju. Nadzirata se ustreznost zapiranja in odsotnost tujkov.

Pred odpremo na trg se na vseh proizvodih Frutek izvajajo fizikalno-kemijske analize, organoleptična ocena in mikrobiološke analize. Šele po pridobitvi analiznih izvidov in potrditvi ustreznosti kakovosti damo proizvode Frutek v prodajo.

Poleg stalne interne kontrole je kakovost in varnost naše proizvodnje in proizvodov Frutek nenehno pod uradnim nadzorom zdravstvenih inšpektorjev, prav tako pa izvajajo stalne kontrole notranji ter zunanji usposobljeni presojevalci.

Kljub strogim kontrolam lahko pride na trgu v procesu distribucije, transporta ali skladiščenja do poškodb ali udarcev na embalaži, kar posledično lahko privede do odprtja proizvoda. Potrošnike z napisom na proizvodu obveščamo, da pred uporabo preverijo, ali je embalaža nepoškodovana in originalno zaprta. Če se pokrovček na steklenički ali kozarčku upogiba na pritisk, to pomeni, da ne tesni in proizvod ni primeren za uživanje.

Vsi navedeni postopki pri izboru surovin in v proizvodnem procesu so zagotovilo, da so proizvodi Frutek dobra, varna in kakovostna izbira dopolnilne prehrane za naše najmlajše.