Izjava o privatnosti

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na Frutek web-stranicama vlasništvo je trgovačkog društva Fructal d.d. je u zakonom dopuštenim okvirima predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

Sadržaji (tekstovi, slike, logotipi...) objavljeni na ovim web-stranicama mogu se rabiti isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovno objavljivati, slati poštom ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe bez izričitoga pisanog odobrenja društva Fructal d.d.

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih web-stranica moraju zadržati sve navedene oznake autorskih prava te ostale obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima.

Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama registrirani su žigovi čiji je vlasnik ili korisnik licencije društvo Fructal d.d. (u daljnjem tekstu također Društvo) ili njegova povezana trgovačka društva. Uporaba tih žigova izrijekom je zabranjena, osim u slučajevima utvrđenim ovim tekstom.

Ograničenje odgovornosti

Fructal d.d. nastojat će na Frutek web-lokaciji pružati točne i najnovije podatke, pri čemu upozorava korisnike da su tekstovi informativnog karaktera te stoga ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost ni za potpunost stranica. Svi korisnici rabe objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Ni Fructal d.d. ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih web-stranica nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija ni za eventualnu štetu nastalu zbog uporabe netočnih ili nepotpunih informacija te stoga nije odgovorna ni za kakvu štetu ili neugodnosti koje bi mogle proizaći iz postojanja web-stranica, pristupa informacijama i/ili njihove uporabe i/ili nemogućnosti njihove upotrebe na ovim web-stranicama, kao ni za bilo kakve pogreške ili nedostatke u njihovu sadržaju bez obzira na to jesu li obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Budući da na Frutek web-lokaciji postoje određene poveznice do drugih web-stranica koje ni na koji način nisu povezane s društvom Fructal d.d. i nad kojima Fructal d.d. nema nadzor, Fructal d.d. ne može jamčiti ni primati ili prosljeđivati žalbe u vezi s točnosti sadržaja bilo koje web-stranice do koje pruža poveznicu ili na koju upućuje te ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web-stranicama.

Fructal d.d. pridržava pravo da bilo kada i na bilo koji način djelomično ili u cijelosti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene na Frutek web-stranici bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici rabe sav objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Zaštita privatnosti

Fructal d.d. posvećuje posebnu pozornost zaštiti privatnosti informacija dobivenih od korisnika ovih web-stranica i dostavljenih osobnih podataka sukladno važećem zakonodavstvu kojim je uređena zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatski.

Društvo prikuplja osobne podatke samo kada ih korisnici sami odluče dostaviti prijavom, ispunjenim obrascima ili elektroničkom poštom te se pritom izrijekom slažu s njihovim prikupljanjem. Društvo rabi osobne podatke za pristup određenim uslugama (e-obavješćivanje), provedbu nagradnih igara, statističku obradu, segmentaciju kupaca, obradu prethodnog kupovnog ponašanja, slanje ponuda, reklamnih materijala i magazina, pozivnica na događaje i elektroničko anketiranje.

U svrhu pristupa spomenutim uslugama Društvo prikuplja sljedeće osobne podatke: e-adresu.

Na Frutek web-stranicama mogu povremeno biti objavljene i različite nagradne igre, natječaji ili web-obrasci putem kojih Društvo prikuplja osobne podatke o korisnicima. Društvo kao voditelj zbirke osobnih podataka smije osobne podatke prikupljene na taj način rabiti u skladu s posebnim uvjetima (pravila sudjelovanja u nagradnoj igri itd.) koji će biti posebno objavljeni i s kojima se korisnik posebno slaže.

Osobni podatci ostat će pohranjeni u društvu Fructal d.d. samo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje svrhe u koju se obrađuju. Fructal d.d. obvezuje se da će zaštititi privatnost korisnika sukladno zakonodavstvu. Zaštita osobnih podataka o korisnicima obuhvaća organizacijske, tehničke i logičko-tehničke postupke i mjere kojima se štite osobni podatci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihova izmjena, prosljeđivanje trećim osobama ili gubitak te neovlaštena uporaba tih podataka. Svi su podatci pohranjeni na zaštićenim poslužiteljima koji se nalaze u zaštićenim prostorijama.

Korisnik web-stranice upoznat je i i izrijekom se slaže s tim da Društvo može povjeriti pojedine poslove u vezi s obradom prikupljenih osobnih podataka ugovornom izvršitelju obrade. Ugovorni izvršitelj obrade može obrađivati osobne podatke samo u granicama ovlasti, odnosno narudžbe primljene od Društva te sukladno utvrđenoj svrsi. Društvo i njegov ugovorni izvršitelj obrade neće ni u kojem obliku prosljeđivati prikupljene osobne podatke niti ih otkrivati trećim osobama, osim ako se korisnici izrijekom slažu s tim ili ako tako budu zahtijevala pravosudna tijela.

Korisnik može bilo kada u pisanom obliku ili na drugi dogovoreni način (npr. elektroničkom poštom) zatražiti da voditelj zbirke osobnih podataka trajno ili privremeno prestane rabiti njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga. Fructal d.d. u roku će od 15 (petnaest) dana odgovarajuće spriječiti uporabu osobnih podataka te o tome u sljedećih 5 (pet) dana u pisanom obliku ili na drugi dogovoreni način (npr. elektroničkom poštom) obavijestiti korisnika koji je to zatražio.

Budući da na web-portalu postoje određene poveznice do drugih web-stranica koje ni na koji način nisu povezane s Društvom, voditelj zbirke osobnih podataka ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web-stranicama.